Historie

De_tre_kaedeled_farve.gif

Brudstykker af historien.


Grundlaget for vor loge blev lagt den 7-11-1899, denne dag stiftedes Korsør Odd Fellow Forening af 7 agtværdige Korsørborgere.
Odd Fellow Foreningen fik navnet "Storebælt" og man holdt også de første møder på Hotel Storebælt,
den smukke bygning ved havnen, der i dag bærer navnet "Th. Rasmusen", og som nu er ejet af
Korsør Havn Fra 1902 til 1916- holdtes møderne på Hotel Korsør,
(hvor "Dampfærgekaptajnen" står, - nu nedrevet)
hvorefter man vekslede mellem Klubhotellet (Det gamle Medborgerhuset) og Landmandshotellet. (Tinghuskroen)

Den 21-1-1913 blev det vedtaget at ændre foreningens navn til "Korsør,"
og den 8 maj 1923 valgtes navnet "Hammeren" til forenings- og Logenavn.
Navnet blev godkendt af Storlogen d. 27-11-1923.
I Januar 1925 købtes ejendommen Dahlsvej 2, som stadig er hjemsted for vor Loge. Den 27-2-1927 blev Loge nr. 60 "Hammeren" institueret.

Korsør Avis bragte et fyldigt referat af indvielsen af logesalen.
Loge nr. 60 "Hammeren"s 50 års jubilæumsbog giver et meget smukt og omfattende billede
af de brødre der udførte et stort arbejde gennem vor Loges første 50 år.
I forbindelse med Broderloge nr. 60 "Hammeren"s 75 års jubilæum i 2002
blev der udgivet endnu en jubilæumsbog, der skildrer de seneste 25 år.

De 2 nævnte bøger kan købes ved henvendelse til sekretæren.
Af nyere begivenheder kan nævnes, at Broderloge nr. 60 "Hammeren" og Søsterloge nr. 48 "Perlen" ved indgangen i 2000 indgik en fællesejekontrakt om Logebygningen Dahlsvej 2-4, hvorefter bygningen gennemgik en større restaurering med bl.a. nyt tag og nye vinduer, samt indretning af tidssvarende mødelokale i Dahlsvej 4. Loge nr. 60 "Hammeren" er datterloge af Loge nr. 35 "Concordia", og venskabsloge med den svenske Loge nr. 105 "Ankaret" i Motala. Dette er dog ebbet en del ud her de senere år.